top of page

TRÄDGÅRDSDESIGN

Trädgårdsplanket utformar hela trädgårdar eller utemiljöer samt delar av trädgården som t ex ett entrérum, en perennrabatt, uteplats med pool eller köksträdgård. Grunden är densamma – funktionella och estetiska trädgårdar och utemiljöer som är vackra hela året och som ger välbefinnande till den eller de som vistas däri.

En trädgårdsöversikt är en skalenlig ritning i färg som ger 

dig en helhetsbild av trädgårdens alla rum och planteringar. Ritningen innehåller förslag på planteringar, stenläggningar, snickerier, uteplatser och ljussättning. Har du som kund önskan om t ex en pool, växthus eller pergola tar Trädgårsplanket med det i planeringen. En trädgårdsöversikt ingår i ett paket, ett s.k. Bollplankssamtal. I detta paket ingår en första konsultation med dokumentation, handmålad ritning i skala, lista på växtförslag, moodboard samt grundlig genomgång av ritningen.

En illustrationsplan är en illustrativ ritning i skala över en specifik plantering i eller del av trädgården. Detta är ett viktigt och användbart verktyg då man planerar en året-runt-vacker 

del av utemiljön som ska hålla länge. Till illustrationsplanen hör en detaljerad växtförteckning över de växter som ingår. Förslag på val av sten och snickerier och övriga detaljer kan också ingå. Även här kan Trädgårdsplanket bistå med praktisk hjälp i form av växtinköp och anläggning.

6G5A7668
6G5A7691
6G5A7620
6G5A7623
6G5A7619
bottom of page