Följ oss på Instagram: @tradgardsplanket

Underhåll

Trädgårdsplanket hjälper dig gärna med underhållsarbetet i trädgården. Beskärning av träd och buskar, rensning, gallring, delning och flyttning av växter är några av de uppgifter man som trädgårdsägare har att ta itu med. När tiden, lusten, eller de egna kunskaperna inte räcker till är trädgårdshjälp en god investering.

Trädgårdsplanket hjälper dig så ofta du vill och behöver. När det är dags att öppna trädgården på våren eller stänga den inför vintern, kan Trädgårdsplanket bistå med rådgivning och praktiskt arbete. Uppgifterna kan variera från gång till gång och beroende på årstid.

Lättare trädgårdsunderhåll ryms inom avdrag för hushållsnära tjänster.