Följ oss på Instagram: @tradgardsplanket

Textproduktion

Trädgårdsplanket åtar sig olika typer av skrivuppdrag. Texter utformas efter kundens önskemål. Artiklar, beskrivande texter och lyrik är exempel på texter som kan beställas. Trädgårdsplanket hjälper även till med bearbetning och korrektur av befintliga texter.

Kontakta Trädgårdsplanket för mer information och priser.