Följ oss på Instagram: @tradgardsplanket

Trädgårdsplanering

Trädgårdsöversikt
En trädgårdsöversikt är en skalenlig, detaljerad ritning i färg som ger dig en helhetsbild av utformningen av trädgårdens rum och växter. En trädgårdsöversikt ingår i ett paket, ett s.k. Bollplankssamtal. I detta paket ingår två konsultationstillfällen, dokumentation, handmålad ritning med växtangivelser samt lista på växtförslag. Läs mer om Bollplankssamtal här.

Radhusträdgård fr 7500 kr inkl. moms
Tomt <1500 kvm fr 9500 kr inkl. moms
Tomt >1500 kvm fr 12000 kr inkl. moms

Illustrationsplan
En illustrationsplan är en mer detaljerad ritning över en specifik plantering eller rabatt i trädgården. Detta är ett viktigt och användbart verktyg då man planerar en året-runt-vacker plantering i trädgården. I illustrationsplanen ingår en växtförteckning över de växter som ingår. Kontakta Trädgårdsplanket för prisinformation.

Vybild
En vybild är en skalenlig ritning som likt ett fotografi visar hur en trädgårdsmiljö kan se ut. Till vybilden kan även en växtförteckning beställas. Kontakta Trädgårdsplanket för prisinformation.

Snickerier och trädgårdsrum

Trädgårdsplanket utformar även skisser på snickerier som exempelvis skärmar, spaljéer, plank, pergolor, växthus och orangerier. Kontakta Trädgårdsplanket för prisinformation.